เนอะ

การฝึกอบรม

หากจำเป็น ลูกค้าต้องการให้ช่างเทคนิคของบริษัทของเราได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมห้องพักและอาหารฟรี

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.