เนอะ

อาคารบริษัท

กาชน์ ใช้ ใช้ประโยชน์ ที่มีขนาดใหญ่-การผลิตขนาด สิ่งอำนวยความสะดวก ครอบคลุมพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร.บริษัทจดทะเบียน (รหัสหุ้น: 832368)
มีฐานการผลิตที่ทันสมัยด้วยพื้นที่ 25000m2
รับใบรับรอง ISO9001 และใบรับรอง CE
ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 47 รายการ สิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้ 58 รายการ และสิทธิบัตรลักษณะภายนอก 4 รายการ
องค์กรที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีรับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.