เนอะ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

กาญจน์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 ครอบคลุมพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร การประชุมเชิงปฏิบัติการของโรงงานสอดคล้องกับระบบการจัดการ 6s เพื่อแยกแยะการไหลของผู้คนและโลจิสติกส์ และผ่านการรับรองการตรวจสอบโรงงานของ เอสจีเอ มีพนักงานที่มีทักษะสูงมากกว่า 120 คน กำลังการผลิตประจำปีของโรงงานสูงถึง 400 ชุดการผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.
-->